Feltételek

Virtuális térkép, amely megkönnyíti a gyerekeknek ajánlott honlapok megtalálását

Az EU Zöld Könyve konkrétan említi a PICS standardot, melynek segítségével a tartalomszolgáltató által címkézett tartalmat egyéni igények szerint lehet szűrni. E címkézési rendszer széles körű elterjesztése egyelőre meghaladja a jelen kezdeményezés lehetőségeit. Az általunk követett módszer az oldalak egyéni minősítése, és egy közös linkrendszerbe gyűjtése, amely “virtuális térképként” segíti a gyermekbarát tartalmak megtalálását az interneten.

A minősítési rendszer kettős haszonnal jár:

 • Az MTE által minősített, összefogott illetve koordinált “gyermekbarát” oldalakból létrejött adatbázisból tetszés szerint válogathatnak a szülők és a gyerekek.
 • Az adott korosztály számára megfelelő tartalmi, navigációs és vizuális ajánlások (illetve ehhez kapcsolódó felhívások, pályázatok) segítségével új, kifejezetten a kiskorúaknak célzott tartalmak (például múzeumok, kulturális és közintézmények honlapjainak gyermekbarát változata) létrejöttét lehet ösztönözni.

Életkori sajátosságoknak megfelelő kategóriák

A médiában, a játékiparban és különösen a televíziós műsorszolgáltatásban alkalmazott gyermekvédelmi eljárások (pl. optikai jel feltüntetése) során országonként eltérő korhatárokat vesznek figyelembe.
A kifejezetten gyereknek szánt oldalak fenntartóinak tapasztalatai alapján a célközönség két életkori kategóriára bontását javasoljuk:

 • 6-10 éves kor
 • 10-14 éves kor

Ajánlott/elvárt tartalmi jellemzők

 • Legyen oktatási/ismeretterjesztő értéke, amely elősegíti a tanulást, gazdagítja a tudást és fejleszti a problémamegoldó képességet.
 • Fejlessze az alapvető intellektuális készségeket, járuljon hozzá a gyermekek egészséges fejlődéséhez
 • A tartalom legyen kreatív és eredeti
 • A tartalom legyen értékes és hasznos a célcsoportnak
 • A tartalom legyen világos, jól érthető nyelvezetében és vizuális megjelenítésében. A tartalom (honlap) szerkezete legyen átlátható, a célcsoport által könnyen kezelhető.

A tartalom forrása szerinti megkülönböztetés

Sok oldalon található olyan dinamikus tartalom (fórum, chat avgy egyéb web2 alkalmazás), amit a felhasználók is módosíthatnak, és amelynek a folyamatosan változó tartalma nem minden esetben felel meg sem a fenntartó céljainak, sem a minősítő eljárás feltételeinek. A folyamatosan moderált dinamikus tartalom ezért alapvető feltétele a minősítő eljárás elindításának.

Kizáró tényezők

A gyermekbarát minősítés elnyerését kizáró tényező természetesen bármilyen illegális tartalom megjelenítése vagy hozzáférhetővé tétele. Emellett a rendszerben nem nyerhetik el a gyermekbarát minősítést azok a honlapok, amelyek gyermekek számára ártalmasnak tekintett tartalmakat jelenítenek meg vagy tesznek hozzáférhetővé:

 • Az emberi méltóság sérelmének bármilyen bemutatása vagy ábrázolása.
 • Felnőtt felhasználásra szánt erotikus és szexuális tartalom.
 • A brutalitás bármely formájának ábrázolása vizuálisan vagy verbálisan.
 • A félelemkeltés bármely formája.
 • Indokolatlan durva beszéd, kivéve irodalmi alkotásokban, ahol meghatározó stílusjegy.
 • Állatok ellen elkövetett bármilyen erőszak.
 • Egészségre káros termékek (pl. alkohol vagy cigaretta) túlzott fogyasztása, illetve gyerekek általi fogyasztása.
 • Szélsőséges politikai vagy vallási propaganda.
 • Kábítószerhasználat (kivéve megelőzési, ismeretterjesztő célból).
 • Diszkriminatív jellegű megnyilvánulások vagy vélemények. (kivéve a történelmi dokumentumokat).
 • Kiskorúak testi, lelki, erkölcsi fejlődését veszélyeztető tartalom.

A minősítő eljárás feltételrendszerét nem teljesítőnek kell tekinteni minden, olyan honlapot, amely a fenti kizáró feltételeket kimerítő tartalmat közöl vagy amelyen olyan hivatkozás van elhelyezve, amely a kizáró feltételekben meghatározott tartalomhoz vezet.

Adatkezelés

A minősítési eljáráson való sikeres megfelelés feltétele, hogy a honlap fenntartója minden esetben külön feltünteti az adatkérés okát. ( regisztráció fórumba, hírlevélre, stb.) A birtokába jutott adatokkal az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Reklámok

A minősítő eljárásba bevont honlap fenntartója az oldalra helyezett reklámok tartalmáért és megjelenéséért felelőséget vállal. Alapvető útmutatással szolgál a Magyar Reklámetikai Kódex Gyermekek és fiatalok védelméről szóló 12. cikkelye:

(2) A reklám nem vezethet a gyermekekben olyan tudat kialakulására, hogy ha a reklámozott árut nem vásárolnák meg, akkor szégyenkezniük kellene vagy hátrányba kerülnének.
(3) A reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak előtt a szülők és a nevelők tekintélyét, és nem bíztathat velük szembeni engedetlenségre.
(4) A reklám nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkorúak szülők, nevelők iránti bizalmát.
(5) A gyermekkorúakhoz szóló reklám nem indíthatja őket arra, hogy bármilyen okból számukra ismeretlen személyekkel kapcsolatot keressenek vagy létesítsenek.
(6) Gyermekek és fiatalkorúak nem szerepeltethetők az olyan termékek, szolgáltatások reklámjában, amelyek reklámozására alapvetően alkalmatlanok.
(7) Egészségre ártalmas termék nem reklámozható a gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak készült reklámban, illetve ilyen reklámokban nem szerepeltethetők gyermekek és fiatalkorúak.

A honlap fenntartója gondosan ügyel arra, hogy az elhelyezett reklámfelületekből kiinduló hivatkozások, a minősítő rendszerből kizárt tartalmakhoz nem vezethetnek.

Egyéb szempontok

A kezdeményezés céljának tekinti a már meglevő és minősíthető honlapok mellett, új, a gyermekbarát követelményeknek minden tekintetben megfelelő tartalmak létrehozásának ösztönzését, illetve már létrehozott, a rendszer feltételeinek megfelelő, de nehezen elérhető vagy rosszul szervezett tartalmak fellelését, és a minősítési rendszerbe való bekapcsolását.

A minősítési rendszer felépítése, részei

 • Weboldal (www.bigyoo.hu), amely információkkal szolgál a minősítési rendszerről és hozzáférhetővé teszi a minősített honlapokat. A honlapon megtekinthetők a minősítő eljárásba bevont tartalmak részletes értékelései, illetve adatbázisából a sikeres minősítésen átesett honlapok különböző szempontok alapján kereshetők. Lehetőség van továbbá a minősítésben szereplő oldalak felhasználói értékelésére és megjegyzések/ajánlások hozzáfűzésésére.
 • A minősített oldalakon feltüntetett címke, amely jelzi a minősítés tényét, illetve az ajánlott életkort.