Okos Doboz

Az alsó tagozat négy osztályában (1.o.-4.o.) négy kompetenciaterületen, tobb mint 150 feladattal ,hat tantárgyban – matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan, vizuális kultúra, ének-zene, környezetismeret – támogatja az oktatási folyamatot.